LİSANSUSTU
Adı Soyadı
Programı
Aşama
Tez veya Proje Adı
Arkan YUSUFOĞLU
Yüksek Lisans
Tez Bitti
Teknokentlerde Uygulanan Vergisel Teşviklerin Analizi
Fatih ÇEVİKCAN
Yüksek Lisans
Tez Aşaması
Türk Vergi Hukukunda Sahte Belge, Mücadele Yöntemleri ve Mevcut Durum Analizi
Mehmet YOLCU
Yüksek Lisans
Proje Bitti
Vergi İncelemelerinde Randıman Analizi
Mustafa Şakir BALABAN
Yüksek Lisans
Tez Aşaması
Türkiye’de 1985-2010 Döneminde Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde İdari ve Adli Yöntemlerin Karşılaştırmalı İncelemesi
Yasin Ramazan TOPÇU
T. Yüksek Lisans
Proje Aşaması
Türkiye’de Siyasi Partilere Mali Bakış: Gelirler ve Giderler Açısından Bir Analiz (1982-2011)
Sertan YILDIZ
Doktora
Tez Aşaması
Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabetinin Ulusal Vergi Gelirlerine Etkisi: Türkiye Perspektifinde Bir Değerlendirme
Selçuk BUYRUKOĞLU
Doktora
Mezun
Türkiye de Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırılmalı Analizi
Kübra BOZDOĞAN
Doktora
Mezun
Türkiye ve Bazı Seçilmiş Ülkelerde Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Mahmure EŞGÜNOĞLU
Doktora
Tez Aşaması
İthalat Yönelimli Vergi Politikalarının Kamu Gelirlerlerine Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği.
Hüseyin KUTBAY
Doktora
Mezun
ARGE