LİSANSUSTU
Adı Soyadı
Programı
Aşama
Tez veya Proje Adı
Arkan YUSUFOĞLU
Yüksek Lisans
Tez Bitti
Teknokentlerde Uygulanan Vergisel Teşviklerin Analizi
Mehmet YOLCU
Yüksek Lisans
Proje Bitti
Vergi İncelemelerinde Randıman Analizi
Selçuk BUYRUKOĞLU
Doktora
Mezun
Türkiye de Uygulanan Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırılmalı Analizi
Kübra BOZDOĞAN
Doktora
Mezun
Türkiye ve Bazı Seçilmiş Ülkelerde Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yollarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Mahmure EŞGÜNOĞLU
Doktora
Tez Bitti
İthalat Yönelimli Vergi Politikalarının Kamu Gelirlerlerine Etkilerinin Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği.
Hüseyin KUTBAY
Doktora
Mezun
ARGE