HAKKIMDA

Prof. Dr. Ersan ÖZ, 4 Eylül 1975 tarihinde Manisa/Akhisar’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini Gölmarmarada tamamlayan ÖZ, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında “Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. 2006’da yardımcı doçent, 2009 da doçent, 2014 de Profesör ünvanını aldı. Ulusal ve Uluslararası 84 makalesi, 6 kitabı, 15 tebliği bulunan ÖZ, 100’e yakın konferans vermiştir.

Akademik çalışma amaçlı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Portekiz, Ürdün, Fransa ve Makedonya gibi ülkelerde bulunan Prof. ÖZ’ün çalışma alanı ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, vergi hukuku ve vergi yargısı konularında yoğunlaşmaktadır. Prof. ÖZ, evlidir, iki çocuk sahibidir ve İngilizce bilmektedir.Yükseklisans ve Doktora Konuları
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Türkiye’de Vergi Tabanının Genişletilmesinde Vergi Denetiminin Etkinliği, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Osman PEHLİVAN), KTÜ-SBE, Trabzon, 2000.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi : Tax auditing and Efficiency of Turkish Tax System, Black Sea of Technical University-Institute of Social Science, Public Finance, Trabzon, 2000(MBA).
Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı : Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi, Maliye Bölümü, (Danışman: Prof. Dr. Mehmet TOSUNER), DEÜ-SBE, İzmir, 2004.
Yayınlanmış Doktora Tezi : Evaluation of Turkish Tax System According to Legality Principle of Taxation, Dokuz Eylul University-Institute of Social Science, Public Finance, İzmir, 2004.
Resmi Görevler
Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1998-1999
Araştırma Görevlisi, İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi, 1999-2000
Araştırma Görevlisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (35. Md.), Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000-2004
Araştırma Görevlisi, Ege Bölgesi Maliye Böl. Araştırma Görevlileri Dönem Başkanı, 2003-2004
Araştırma Görevlisi, İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü, 2004-2006
Askerlik, Genenel Kurmay Başkanlığı ATASE ve DENT. SAREM Ekonomi Kurulu, 2005-2006
Yardımcı Doçent Dr., İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü, 2006-2014
Yardımcı Doçent Dr., İİB Fakültesi Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı, 2006-2014
Yardımcı Doçent Dr., Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı, 2006-?
Yardımcı Doçent Dr., Pamukkale Üniversitesi İ.İ.B.F. Münazara Kulübü Danışmanı, 2006-2010
Yardımcı Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ERASMUS Koor., 2007-2010
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, 2009-2014
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü FARABİ Koor., 2010-2014
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2011-2011
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Fakülte Kurulu Üyeliği, 2011-2014
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğü, 2011-2012
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2011-2014
Doçent Dr., Pamukkale Üniversitesi Seçilmiş Senato Üyeliği, 2012-2014
Doçent Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı, 2011-2013
Profesör Dr., Pamukkale Ünv. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü, 2014-?
Profesör Dr., Pamukkale Üniversitesi Senato Üyesi, 2017-2019
Profesör Dr., Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Dekan V., 2017-2018
Profesor Dr., Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölüm Başkanı, 2017-?
Profesor Dr., Pamukkale Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Müdürü, 2018-2019
Profesor Dr., Pamukkale Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanı, 2017-2020
Hakemlik / Editörlük
Hacettepe Üniversitesi PEGEM Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sosyo Ekonomik Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2006
New World Science
Academy Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2008
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2009
Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2009
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2009
İçişleri Bakanlığı
Türk İdare Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2009
Gazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2010
Celal Bayar Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Yönetim ve Ekonomi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği
2010
T. C. Genel Kurmay Başkanlığı
ATASE Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi
Dış Uzmanlar Grubu Üyesi
2010
Referee of METU
Studies in Development Journal
X
2010
Cumhuriyet Üniversitesi
İİBF Dergisi
Hakem Kurulu Üyeliği
2011
27. Türkiye Maliye Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği
X
X
2011
4. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği
X
X
2012
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği
Gümrük ve Ticaret Dergisi
Dergi Editörü
2013
Standart Akademi Dergisi
X
Hakem Kurulu Üyeliği
2014
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Hakem Kurulu Üyeliği
2014
Scientific Committee Member
International Conference On Business and Economic Studies
Washington DC USA
2015
Vergi Raporu Dergisi
X
Genel Yayın Yönetmenliği
2016