İLETİŞİM
Prof. Dr. Ersan ÖZ

Pamukkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Tel: 0258 296 27 11
Fax: 0258 296 27 65

ersanoz@gmail.com
ersanoz@pau.edu.tr