SLAYTLAR
 1. E-Fatura E-Defter Davaları
 2. Vergi Davası Yönetim Süreci
 3. Vergi Uyuşmazlığı Çözüm Yolları
 4. Mükellef Hakları (USA)
 5. Volatility Spillovers (DUBAİ)
 6. Yerli Otomobil Mali Analizi
 7. Vergide Randıman Analizi
 8. Ticaret Ahlakı
 9. Enerji Politikası (Kazakistan)
 10. Gelir Vergisi Tasarısı Eleştirisi
 11. E-Fatura & E-Defter
 12. Dış Ticarette Mali Sorumluluklar
 13. Türkiye Ekonomisi (2013)
 14. Büyükşehir (DEGİAD)
 15. Küresel Uzay Çağında Vergilemeye Kritik Bakış
 16. Teknokentlerin Vergisel Avantajları