SLAYTLAR
 1. E-Fatura E-Defter Davaları
 2. Vergi Davası Yönetim Süreci
 3. Mükellef Hakları (USA)
 4. Volatility Spillovers (DUBAİ)
 5. Yerli Otomobil Mali Analizi
 6. Vergide Randıman Analizi
 7. Ticaret Ahlakı
 8. Enerji Politikası (Kazakistan)
 9. Gelir Vergisi Tasarısı Eleştirisi
 10. E-Fatura & E-Defter
 11. Dış Ticarette Mali Sorumluluklar
 12. Türkiye Ekonomisi (2013)
 13. Büyükşehir (DEGİAD)
 14. Küresel Uzay Çağında Vergilemeye Kritik Bakış
 15. Teknokentlerin Vergisel Avantajları